Share

vCard

Prem Prasad Kandel, Ph.D.

  • Postdoctoral Scholar
  • Hockett Lab
Prem Prasad Kandel, Ph.D.
315 Buckhout Lab
University Park, PA 16802
Work Phone: 814-863-3073
Fax: 814-863-7217